Veilig Klimaat

SMOH wil een veilig klimaat aanbieden waarbinnen iedereen samen kan werken, kan leren en plezier kan beleven. Dit is een groot goed! In dit verband heeft SMOH een aantal omgangsregels vastgesteld. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van docenten, medewerkers, leerlingen, ouders en bezoekers om hiervoor zorg te dragen.

De volgende omgangsregels gelden binnen SMOH:

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de organisatie.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik bejegen niemand op een wijze die de ander in zijn waardigheid aantast.
 6. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie als docent, medewerker of bezoeker.
 7. Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 8. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 9. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 10. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt dan vraag ik een ander om hulp.
 11. Ik laat ruimtes opgeruimd en schoon achter.
 12. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en ik spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.
 13. Ik ga voorzichtig om met de muziekinstrumenten van SMOH en van anderen.
Hebt u vragen over of een vermoeden van een onveilige situatie dan kunt u contact opnemen met de bestuursleden Niek Engelbarts ( en/of Wilco Slotboom.  (). Voor melder en contactpersonen geldt een zwijgplicht. Deze kan alleen doorbroken worden met toestemming van de ouders en/of de leerling (vanaf 12 jaar). Alleen wanneer de veiligheid van betrokkene in het geding is kan besloten worden met derden te overleggen zonder toe stemming. Is er sprake is van strafbare feiten dan hebben de contactpersonen de wettelijke verplichting deze bij de politie te melden. 

Ogenblik a.u.b. ...