ANBI

De Stichting Muziekonderwijs Haaksbergen is erkend als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Dat betekent voor u als donateur dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.
De Stichting biedt financiële ondersteuning aan activiteiten die georganiseerd worden ten behoeve van muziekonderwijs alsmede de aanschaf van materialen.
U kunt een algemene gift doen, maar u kunt ook het gewenste doel van uw gift kenbaar maken. Uw geld zal dan volledig aan dit doel worden besteed.

Ons registratienummer is: 851818754

Voor vragen over de fiscale kant van schenken belt u met de Belastingtelefoon: 0800-0543 (gratis).

Doel

De Stichting heeft als doel:
1. Het organiseren van muziekonderwijs, onder andere door als intermediair op te treden tussen leerlingen en docenten, het ter beschikking stellen van locaties ten behoeve van het muziekonderwijs en het verrichten van al wat hiermee verband houdt dan wel wat hiertoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het verstrekken van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van de organen van de Stichting.
2. De Stichting beoogt het algemeen nut.
3. De Stichting heeft geen winstoogmerk.


Meer informatie:

 
Naam en contactgegevens

Stichting Muziekonderwijs Haaksbergen
Postadres: Uitterhoevestraat 7, 7481 DH Haaksbergen

Emailadres: info@stichtingmoh.nl

IBAN nummer: NL15RABO0346064260
Fiscaal nummer: NL851818754B01
KvK-nr. 55688144


Bestuurssamenstelling

Marjan Masselink
Voorzitter en vertegenwoordiger namens de Haaksbergse Harmonie

Herman Gunnink
Secretaris en vertegenwoordiger namens de aangesloten docenten

Niek Engelbarts
Penningmeester en vertegenwoordiger namens de leerlingen

Wilfried ter Huurne
Algemeen bestuurslid en vertegenwoordiger namens Crescendo Buurse

 

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Historie
Stichting MOH, opgericht in juli 2012, is een initiatief van de drie Haaksbergse muziekverenigingen: Haaksbergse Harmonie, Crescendo Buurse en Muziek-Uniek. Stichting MOH is opgericht om, na de aangekondigde sluiting van Muziekschool ’t Iemenschoer, muziekonderwijs in de gemeente Haaksbergen mogelijk te blijven maken. Stichting MOH is geen traditionele muziekschool, maar heeft een coördinerende en faciliterende functie. Docenten en leerlingen worden door bemiddeling van de Stichting MOH met elkaar in contact gebracht.

Zie onze Statuten en aanvulling.

Visie
Stichting MOH streeft naar betaalbaar muziekonderwijs in de gemeente Haaksbergen. Hierbij staan een goede kwaliteit van onderwijs, brede toegankelijkheid voor leerlingen en een goede afstemming van belangen van leerlingen en docenten hoog in het vaandel.

Missie
Stichting MOH organiseert en coördineert muzieklessen, voor leerlingen in de gemeente Haaksbergen, door als intermediair op te treden tussen leerlingen en docenten. De Stichting heeft een coördinerende en faciliterende rol, waarbij zelfstandigheid van de docenten wordt gestimuleerd en waarbij een gezonde onderlinge concurrentie leidt tot een optimale mix van prijs en kwaliteit.

Werkzaamheden
De werkzaamheden van de stichting zijn o.a.:
• Organiseren en bijhouden van de leerlingenadministratie
• Werven en selecteren van docenten.
• Verwerven en beschikbaar stellen van lesruimten.
• Innen van lesgelden namens de docenten.
• Organiseren van promotionele activiteiten t.b.v. het muziekonderwijs.


Activiteitenplan 2022-2023

september:  start cursusjaar
oktober – juli: begeleiding vervolg Muziekimpuls RK basisschool Paus Joannes
oktober - juli: ensemblelessen strijkinstrumenten voor beginners en gevorderden
december: deelname Muziek bij de Buren, editie 1 met leerlingen, gelegenheidsband docenten en verenigingsleden
januari – maart: certificering

  theorielessen
maart: theorie-examens
maart: juniorenconcert
april-mei-juni: praktijkexamens
mei: open dag
mei – juni:  rapporten
juni: eindconcert met groot gelegenheidsorkest van leerlingen van alle niveaus

Financiële verantwoording

Zie ons jaarverslag

Ogenblik a.u.b. ...